Verkställande direktör till Växtplats i Kalmar AB

I din roll som VD för Växtplats i Kalmar AB kommer du att ansvara för bolagets hela verksamhet och dess utveckling.

Arbetsmarknadsinsatser sker i nära samarbete med Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet. Du rapporterar till din styrelse som är personunion med nämnden för integration och arbetsmarknad.

I tjänsten ingår bland annat att ansvara för:

  • bolagets ständiga utveckling som ett verktyg i Kalmar kommuns arbetsmarknadspolitiska arbete.
  • bolagets budget, resultat och rapportering.
  • bolagets personal i linje med Kalmar kommuns personalpolitik.
  • att i övrigt leda och driva bolaget enligt bolagsordning, ägardirektiv och övriga policy och riktlinjer för Kalmar kommunkoncern.

I din ledningsgrupp direkt underställda dig finns försäljningschef, personalchef, ekonomichef och en produktionschef.

Publicerad: 17 juni 2022