Ny VD för Växtplats i Kalmar AB

I början av februari kunde vi välkomna Sara Dahlin som ny VD för Växtplats i Kalmar AB.

Vill du veta mer om Sara och vad som lockade henne till Kalmar? Här svarar hon på tre snabba frågor om sin nya roll.

Tre frågor till Sara Dahlin

I början av februari tillträdde Sara Dahlin som VD för Växtplats i Kalmar AB.

Vad var det som gjorde dig intresserad av uppdraget?

Jag arbetar på ett företag där både hjärta och hjärna har betydelse. Vi är ett helägt kommunalt bolag som skapar ett mervärde i samhället. Det är något jag värderar högt.

Vi inkluderar människor via praktik, arbetsträning och subventionerad anställning.
Vi utför legouppdrag, servicetjänster och arbetslivstjänster internt och externt. De som anlitar oss vill ta ett samhällsansvar sk corporate social responsibility.

Vad har du gjort innan?

Jag har arbetat i olika ledningsuppdrag inom statlig myndighet, offentlig förvaltning, privat näringsliv, civila samhället inkl folkbildningen sedan 2000-talet. Mest med arbetsmarknad, tillväxt, utveckling, kompetensförsörjning, sälj och marknad.

Hur ser den närmaste framtiden ut?

Just nu pågår min introduktion på arbetet. Vi är ett nybildat helägt kommunbolag sedan mars 2022 vilket innebär att vi är i en nystartfas. Vi fokuserar just nu på att bygga en bra grund för vår utveckling framåt.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023
Publicerad: 27 februari 2023