Välkommen till VIKAB

VIKAB är en växtplats för människor och som skapar trygg och meningsfull sysselsättning med personlig utveckling och ökad livskvalitet.

Verksamheten (tidigare DEL-TA) grundades 1986. 1 mars 2022 bildades Växtplats i Kalmar AB (VIKAB) och är numera ett av Kalmar kommuns aktiebolag.

Vår verksamhetsidé

Vi ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Vår affärsidé

Vi ska med hög kundnytta vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet erbjuda företag och offentlig verksamhet kundanpassade prisvärda legouppdrag, servicetjänster samt arbetslivstjänster.

Vår vision

Vi ska ge varje medarbetare förutsättningar till att växa och nyttja sin fulla potential.

VIKAB ska vara ”En växtplats för människor”