Tjänster

VIKAB erbjuder företag och kommunal verksamhet kundanpassade prisvärda legouppdrag, servicetjänster och arbetslivstjänster.

Legoproduktion

VIKAB erbjuder näringsliv och offentlig verksamhet olika former av legouppdrag till konkurrenskraftiga priser på he...

Arbetslivstjänster

Vill du öka dina möjligheter att komma ut i arbetslivet?

Servicetjänster

Behöver du hjälp på ditt företag/verksamhet?